Thumbnail Image

Professor Daniel Heng väljer sin höjdpunkt från IMDC på ESMO i år och berättar mer om vilka data vi har idag om behandling av patienter med sarkomatoid mRCC.

###WATCH THE VIDEO

SE-NONO-00057