Explore therapeutics, including IVF medications and treatments, designed to improve fertility and outcomes.

Patientstöd

Här finns informationsmaterial som stöd till patienter.

Material till din patient

I vår materialbeställning kan du beställa stöd till patienter så som patientkort innehållande information om behandlingen och patientbroschyr som förklarar hur Bavencio ska användas och vad patienten ska tänka på före och under behandlingen.

Bavenciopatient.se

En hemsida för patienter som är ordinerade Bavencio. Här kan patienten hitta allt ifrån information om sjukdomen och läkemedlet, till hjälpmedel som screeningverktyg och svar på vanliga frågor.

bavenciopatient