Explore therapeutics, including IVF medications and treatments, designed to improve fertility and outcomes.

Bavencio® (avelumab) är en human monoklonal antikropp utvecklad för immunterapi vid cancer

Bavencio verkar genom så kallad hämning av immuncheckpoint där den, genom att binda till PD-L1 på tumören, blockerar dess förmåga att inhibera cytotoxiska T-celler.¹

ESMO 2022

Vi bevakade ESMO i Paris och vi passade då på att intervjua internationella specialister om olika ämnen inom urotelial- och njurcancer.

Se alla intervjuer här

Referenser

  1. Bavencio produktresumé. Merck Europe B.V. www.fass.se