Thumbnail Image

När man misstänker immunrelaterade biverkningar då immunterapi och TKI-behandling kombineras, är det mycket viktigt att påbörja steroidbehandling tidigt.

###WATCH THE VIDEO

SE-AVE-00113