Thumbnail Image

För patienter med njurcancer som behandlas med en kombination av checkpointhämmare och TKI kan biverkningarna överlappa, så det är viktigt att utreda orsaken till biverkningarna för rätt hantering.

###WATCH THE VIDEO

SE-AVE-00116