Thumbnail Image

Hur optimeras dostitrering av axitinib vid kombination av immunterapi med checkpointhämmare och TKI-behandling med axitinib?

###WATCH THE VIDEO

SE-AVE-00115