Thumbnail Image

Patienter som behandlas med en kombination av immunterapi och TKI behöver vara observanta på potentiella immunrelaterade biverkningar redan från första behandlingsdagen. De skall informeras att kontakta behandlande klinik även vid lindriga symptom.

###WATCH THE VIDEO

SE-AVE-00117