Thumbnail Image

En inspirerade föreläsning med Professor Thomas Powles, Barts Cancer Institute, London, UK om en akademisk karriär inom utveckling av cancerläkemedel inom GU.

###WATCH THE VIDEO

SE-NONO-00058