Thumbnail Image

Vid initiering av kombinationsbehandling med immunterapi med checkpointhämmare och TKI vid avancerad njurcellscancer är det viktigt att informera patienten om möjliga biverkningar med de två alternativen, vad de behöver vara uppmärksamma på och när de behöver kontakta vården.

###WATCH THE VIDEO

SE-NONO-00058