Thumbnail Image

Kan man påbörja avelumab underhållsbehandling redan efter till exempel tre cykler av kemoterapi om patienten uppvisar komplett sjukdomsrespons? Här ger Dr. Grivas sin syn på detta.

###WATCH THE VIDEO

SE-AVE-00109