bnbn

Dr Bartélémy delar finala data från AVENANCE - en fransk icke-interventions RWD-studie som följer upp effekt och säkerhet med BAVENCIO (avelumab) som 1L underhållsbehandling av UC-patienter.

WATCH THE VIDEO

SE-AVE-00107