RWD från Storbritannien inom avancerad njurcellscancer (mRCC) presenterade på ASCO GU 20221

Dr Ricky Frazer, Onkolog från Velindre Cancer Centre i Cardiff, Storbritannien, sammanfattar nya data inom njurcancer som presenterades på ASCO GU 2022.

I denna multicenterstudie jämfördes olika alternativ av systemisk behandling vid metastaserad njurcellscancer.1

Man jämförde bortfallet av patienter mellan behandlingslinjerna och analyserade orsakerna bakom. Var det på grund av biverkningar, cancerprogression, död, eller av andra orsaker?

Tidigare studier har visat ett stort bortfall av patienter med cancer i njuren redan efter första eller andra behandlingslinjen.2 Är resultaten verkligen bättre nu om man jämför olika alternativ med immunterapi och TKI, enskilt eller i kombination?

De viktigaste resultaten var att 69 % av patienterna fick andra linjens behandling och 34 % fick tredje linjens behandling. Sjukdomsprogression var den vanligaste anledningen till avbruten behandling och i 5 % var bortfallen p.g.a. toxicitet.

Många patienter får fortfarande TKI som enda agens i första linjens behandling vid njurcancer trots tillgängligheten av kombinationer av immunterapi och TKI, vilket troligen beror på hur Covidpandemin påverkat vården. Det är viktigt att patienter med njurcancer får tillgång till bästa möjliga behandling så tidigt som möjligt för bästa möjliga prognos vid cancer i njurarna.

Intervjuare: Daniel Strömblad, Merck
RWD – Real World Data
mRCC - Renal Cell Carcinoma (njurcellscancer)
Referenser:

  1. McGrane J, Frazer, R et al. Journal of Clinical Oncology 40, no. 6_suppl (February 20, 2022) 358-358. DOI: 10.1200/JCO.2022.40.6_suppl.358
  2. Hawkins R, Fife K BMC Cancer 2020 Jul 17;20(1):670. doi: 10.1186/s12885-020-07154-z.

Webbsändningar och videos