Professor Daniel Heng om mRCC på ASCO GU 2022

I denna intervju kommenterar Professor Heng abstracts gällande bland annat IMDC-kriterierna vid njurcancer, sekvensering och cytoreduktiv nefrektomi i immunterapi-eran.

En studie analyserade applicering av IMDC-kriterierna för njurcancer för patientgrupper med låg risk, intermediär risk och hög risk och anpassning av kriterierna till nya möjliga behandlingskombinationer i eran av immunterapi som första linjens behandlingsval vid cancer i njurarna.1

Real-World Evidence (RWE) används idag för att analysera nya behandlingsmönster och se vilka kombinationer som visar ökad överlevnad, reducerade biverkningar och bäst prognos vid njurcancer. Utvecklingen är så snabb idag att resultaten från stora randomiserade studier kan vara förlegade redan vid publicering.

Sekvensering av olika behandlingar tas oftast upp vid ASCO GU, eftersom man inte vet vilken som är den optimala sekvensen för patienter med njurcancer. Ett abstract visade att immunterapi ökar som första linjens behandling vid cancer i njurarna och behandling med TKI minskar.2

Professor Heng tar också upp vilka moderna behandlingskombinationer som visade bäst resultat vid icke klarcellig njurcancer3, studier på patienter med metastaser i pankreas vid njurcancer och hur prognos och behandling skiljer sig något från annan behandling.4 Han diskuterar även olika aspekter på cytoreduktiv nefrektomi i immunterapi-eran och hur studier pågår.

Han menar att framtiden är mycket spännande, med nya kombinationer, nya verkningsmekanismer och anpassad behandling av cancer i njurarna baserat på biomarkörer.

Intervjuare: Angela Strambi, Pfizer Onkologi

Referenser:

  1. Ernst M, Abstract 308, J of Clin Oncology 40, no. 6_suppl (Feb 20, 2022)
  2. Shah et al, Abstract 302, J of Clin Oncology 40, no. 6_suppl (Feb 20, 2022)
  3. Laramee et al, Abstract 304, J of Clin Oncology 40, no. 6_suppl (Feb 20, 2022)
  4. Roussel et al, Abstract 317, J of Clin Oncololy 40, no. 6_suppl (Feb 20, 2022)

Webbsändningar och videos