Preliminära resultat från RWD-studien AVENANCE

Dr Bartélémy delar preliminära data från AVENANCE - en fransk icke-interventions RWD-studie som följer upp effekt och säkerhet med BAVENCIO (avelumab) som 1L underhållsbehandling av UC-patienter.

Webbsändningar och videos