Kommer biverkan från CPI eller TKI?

Prof. Moshe Ornstein, Medical Oncologist, Cleveland Clinic Taussig Cancer Institute

Kommer biverkan från checkpointhämmare eller TKI?
Kombinationsbehandling kan behöva skjutas upp eller avslutas på grund av grad av biverkan.

För patienter med njurcancer som behandlas med en kombination av immunterapi med checkpointhämmare och TKI, kan biverkningarna överlappa, så det är viktigt att utreda orsaken till biverkan för rätt hantering. Det kan uppstå en situation där man tvingas avbryta en eller båda behandlingarna. Om detta uppstår är det viktigt att se till patientens övergripande kliniska status. För patienter som har diarré men i övrigt mår relativt bra, kan man pausa TKI-behandlingen några dygn för att se om diarrén försvinner. Om så sker kan behandlingen med TKI sättas in igen, antingen i lägre dos eller tillsammans med till exempel symptomlindrande behandling.

Det blir mer komplicerat med svårare sjuka patienter med njurcancer, eller där man misstänker immunrelaterad pneumonit, kolit, hepatit, eller liknande. I något av de här fallen, där man måste sätta in kortikosteroider, pausar Dr Ornstein båda behandlingarna under tiden med högre doser av kortikosteroider, till dess patientens symptom är nere på 1 enligt CTCAE:s gradering*. Vid högre grader av biverkningar skall behandlingen med checkpointhämmaren sättas ut permanent.1

*CTCAE - Common Terminology Criteria for Adverse Events

  1. BAVENCIO (avelumab) Produktresumé www.fass.se

Webbsändningar och videos