Javelin Bladder 100 uppföljningsstudie

Dr Aragon-Ching delar resultaten från en uppföljningsstudie av JAVELIN Bladder100 hos patienter som fått behandling med 1L underhållsbehandling med BAVENCIO (avelumab) i 12 månader eller mer.

Webbsändningar och videos