Inspirationsföreläsning om en akademisk karriär med Professor Thomas Powles

Dr Thomas Powles är professor i urologisk cancer vid University of London och chef för Barts Cancer Center i Storbritannien. Han delar med sig av egna erfarenheter och tankar om vad som är viktigt för att bygga upp en akademisk karriär och kombinera den med kliniskt arbete inom njurcancer och cancer i urinblåsan.

Professor Powles blir ofta tillfrågad att leda vetenskapliga studier om nya behandlingar av cancer i njurarna eller urinblåsecancer, som till exempel nya sätt att använda immunterapi och utvärdera vad som verkligen gör skillnad för patienterna gällande överlevnad, prognos och biverkningar. Dessa resultat publiceras sedan i de stora vetenskapliga tidskrifterna och leder till nya behandlingsriktlinjer inom urotelial cancer.

För att bli framgångsrik inom forskning så menar Professor Powels att man behöver djup kunskap om vetenskaplig forskning i sig, men även om studiedesign, statistik och det prekliniska arbetet. Det är också mycket viktigt med god kommunikationsförmåga, samarbetsförmåga och att behärska engelska väl. Allra viktigast är att förstå vilka delar av forskningsprojektet man själv och det egna teamet kan ta framåt och vilka frågeställningar man behöver samarbeta med andra om. Då är det viktigt att utveckla ett professionellt nätverk med nödvändiga kompetenser. Detta leder till utbyte, samarbete och ofta till en långvarig vänskap. Det egna forskningsteamet är också mycket viktigt.

Det finns två typer av studier: akademiska och industrisponsrade. Väldigt få undersökande studier brukar leda till förändring av klinisk praxis, men de utgör grunden för framtida forskning. De utgör också basen för den egna forskarutbildningen, eftersom det är så man lär sig att utforma en klinisk prövning på ett vetenskapligt sätt, att använda god statistisk utformning och kanske viktigast av allt: att kunna analysera vilka kliniska frågeställningar som är relevanta och för forskningen framåt.

Webbsändningar och videos