Hur många cykler kemoterapi innan avelumab?

Kan man påbörja avelumab underhållsbehandling redan efter till exempel tre cykler av kemoterapi om patienten uppvisar komplett sjukdomsrespons? Här ger Dr. Grivas sin syn på detta.

Webbsändningar och videos