Doktor Petros Grivas om behandlingslandskapet inom urotelial cancer

I denna intervju delar Dr Grivas bland annat sina reflektioner kring ESMO i Paris samt hur han tror att man i framtiden ytterligare kan optimera behandlingen för UC-patienter.

Webbsändningar och videos