Behandling av mRCC-patienter med hjärnmetastaser

Behandling av njurcancerpatienter med hjärnmetastaser är utmanande och fler prospektiva studier behövs. Se Professor Negrier berätta hur hon resonerar kring behandlingen av dessa patienter.

Webbsändningar och videos