Bavencio® (avelumab) är en human monoklonal antikropp utvecklad för immunterapi vid cancer

Bavencio verkar genom så kallad hämning av immuncheckpoint där den, genom att binda till PD-L1 på tumören, blockerar dess förmåga att inhibera cytotoxiska T-celler.¹

Aktuella webbinarier

Här samlar vi alla webbinarium vi anordnar tillsammans med både svenska och globala experter inom sina respektive områden.

Anmäl dig här

Referenser

  1. Bavencio produktresumé. Merck Europe B.V. www.fass.se